tctlogo

NEA-TF-18-M-1360

43709420 1871788386209558 5617020416540278784 n
NEA-TF-18-M-1360
650 000 Ft

Tevékenység bemutatása .
 
Kérjük, mutassa be a pályázati projektet az alábbi szempontok alapján, figyelembe véve a pályázati kiírásban szereplő bírálati szempontokat: A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása: 

A Tata és Térsége Civil Társulás (TCT) ernyőszervezetként működik, 11 civil szervezet és 4 magánszemély alapításával. Célja a Tatán és környékén élő közösségek részére közvetíteni a természeti, kulturális és művelődési értékeket. Feladatai között szerepel a hatékony tájékoztatás, közös projektek kezdeményezése, a sokszínű civil tevékenység szakmai támogatása, a hálózaton belüli folyamatos tájékoztatás, civil érdekképviselet, a kistérségi civil szektor fejlődésének elősegítése, valamint a város családjainak a civil életbe való bevonása. A TCT rendeletben is meghatározott civil oldali tárgyaló partnere a Tatai Önkormányzatnak.A TCT működésének megfelelően havonta egy alkalommal tartja összejöveteleit, ahol a tagság egymást is tájékoztatja a szervezeteikben folyó munkáról és az aktuális feladatokat tűzi napirendre.A TCT tagszervezeteinek összefogásával több sikeres tatai rendezvény, projekt szervezője, lebonyolítója:2009ben elkészítette a tatai civil térképet.20112012 a Közkincs Kerekasztal programsorozat befejezésével átvette annak feladatait, honlapjára feltette a projekt eredményeit és a kistérségi értékleltárt.2012-től működik a TCT honlapja, ahol a civil kulturális hírek mellett módszertanilag áttekinthető oldalakat alakítottuk ki. www.tatatct.hu20132017-ben a Bázis Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Civil Információs Centrumának (CIC) kistérségi bázisaként kialakítottuk a Civil Információs Pont (CIP) működtetését. Ennek keretén belül a szektor részére tájékoztató és ismeretterjesztő programoknak adtunk helyszínt: pl. Önkéntesség éve, civil törvény változásai, hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatási lehetőségeivel kapcsolatos tanácskozás, önkéntes díj adományozása, valamint stúdió kiállítások, jeles napok, stb.2017-ben 14. alkalommal került megrendezésre a TCT szervezésében a Tata és Térsége Civil Napok programsorozat, mely mindennél jobban tanúsítja, hogy Tatán és környékén gazdag és mozgalmas civil élet folyik.2017-ben a Mindennapok Hősei c. pályázat lebonyolítása.2017ben több alkalommal szerveztünk tréninget, szakmai napot, információs napot:•„A civilek és a média kapcsolata•Megyei Nemzeti Értéktár bemutatása•A tatai nagy fesztiválok szervezőinek szakmai tréningje „jó gyakorlatok”•Iskolai Közösségi Szolgálat lehetőségei „Tapasztalatok átadása a küldő és fogadó szervezetek között”•Pályázatírás lehetőségei, módszerei, lehetséges (konzorciumi) partnerek összekapcsolása•Mindennapok Hősei városi szavazás lebonyolítása, az eredményhirdetés ünnepségének lebonyolítása a Tatai Önkormányzattal közösen•XIV. Tata és Térsége Civil Napok szervezése, lebonyolítása, segítése a külső helyszíneken!•A TCT az Információs Pont keretén belül, a Természetes Életmód Alapítvány közreműködésével tréningnapot szervezett.•„A fenntarthatóság tanulása” Jó gyakorlatok műhelykonferencia - Természetes Életmód Alapítvány szervezésével, közreműködésével.
 

IMG 1612      
 

Kérjük, mutassa be, hogy a pályázata / a szervezet milyen társadalmi szükségletet kíván kielégíteni, valamint annak a társadalmi hatását:
 

Társadalmi szükséglet:Az összefogásban való gyenge hit.A családi célok hiányaCélok nélküli sodródás, jó döntések-rossz döntésektapasztalatokA közös jövőkép kialakításának gyengesége.A családok (lakosság) és a társadalmi szervezetek egymásra találásának lassúságaA jó családi minta erejében való bizalmatlanság.A gyermek családban történő nevelésének gyenge hite.A természet iránti tisztelet, alázat hiánya, az általános hitbéli meggyöngülésünk.A közösségi tanulás képességének hiánya.A TCT a civil szervezetek által elfogadott érdekvédelmi szervezet, a helyi köz- és kulturális élet, természetvédelem aktív segítője és szervező bázisa. A TCT mint egyesület, ernyőszervezeti státuszában segíti a helyi önkormányzat munkarendjében a döntés-előkészítésben való részvételt és a döntések társadalmi elfogadottságának érvényre juttatását, a társadalmi felelősségvállalás szerepét. A hiteles érdekérvényesítés korrekt és elismert tárgyaló partnerré tette szervezetünket Tata városában és a kistérségben is.Az év során számos civil-civil összefogással segítjük részben a civil szervezetek munkáját, részben egyéni megkeresésre adunk szakmai és jogi tanácsot a CIC hálózat szakmai referenseinek bevonásával.Folyamatosan erősítjük a részvételi demokráciát helyi és kistérségi szinten. A szervezetekkel meg kell találnunk az együttműködéseknek azt a formáját, amely a szélesebb közösség céljait nem „belterjes” módon, hanem külső kommunikációval minél szélesebb körben, konszenzussal érvényesíti. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a nyilvánosság befogadó legyen a civil

kezdeményezésekre, a civil értékekre. Ezt leginkább a minden esztendőben megrendezésre kerülő Civil Napok keretében tudjuk bemutatni, demonstrálni. Az elmúlt évek alatt több száz program, bemutató, kiállítás, érdekvédelmi és szakmai konferencia gazdagította a Civil Napok esemény naptárát. Ennek eredményessége és elismertsége jól bizonyítja, érdemes összefogva felhívni a figyelmet a civil szervezetek tevékenységére, együttesen megmutatni azt az értékteremtést, amit önkéntes munkával, folyamatos közösségépítéssel ebben a térségben közösen hozunk létre.Tevékenységünk 2017-ben egy új nagy terület bekapcsolásával, további szélesedő perspektívát kapott a hálózati munkában. A helyben létrejött szakmai Szociális Kerekasztal tagjai mellé, civil partnerként csatlakozva, a társadalmi felelősségvállalás területén a public relation eszközrendszerével támogattuk a helyi szociális problémák és a hátrányos helyzetű emberek iránti pozitív szemlélet elfogadtatását, valamint az ezekkel foglalkozó intézmények értékalapú megismerését.A civil közösségek egész éves munkája iránti figyelem fenntartására pedig a Civil Napok keretében gazdag, sokszínű programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, egyesületi események szervezésével és annak koncentrált összehangolásával igyekszünk a nyilvánosság érdeklődését megerősíteni. Kérjük mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járul hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására): A TCT 15. éve tartó eseménysorozatai önmagukban is jelzik a fenntarthatóságot. A rendezvénysorozat keretében lesznek visszatérő sikeres események és új programelemek is.A közhasznú tevékenységeink magas szintű megvalósításához elengedhetetlenek a jó szakemberek. Az egyesület tagjai aktívan részt vesznek a programok szervezésben, vezetésében, a könyvelés és adminisztráció előkészítésében. Hozzájárulnak a térségi ökoturizmus minőségi fejlesztéséhez, a kultúra, az érdekképviselet biztosításában, a munkaidejükön felül, önkéntes munkában.A TCT könyvelője 10 éve biztosítja a működéshez szükséges nyugodt hátteret, a könyvelés költségeit részben a programok bevételeiből és a jelen pályázatból gazdálkodnánk ki.A pályázatban útiköltséget, tiszteletdíjat terveztünk.Nincsenek alkalmazott munkatársaink, támogatást a koordinátor bérére kértünk, hiszen a tervezett programok koordinálásán múlik a siker, az eredmény!!!Így, ismételten megszervezésre kerülnek nagysikerű családi hétvégék, a „2018 a családok éve”-ben is mely komplex programkínálatot ad a családoknak, játékkal, mozgással, bemutatókkal, hasznos ismeretterjesztő előadásokkal.A TCT elkészíti a Civil Napokhoz a PR kampány tartalmi és vizuális üzeneteit (programfüzet, szórólapok, plakát) nyomdai költségekre kérünk támogatást. A TCT a társadalmi felelősségvállalás jegyében vállalja a résztvevő szervezetek munkájának népszerűsítését, társadalmasítását, a helyi kommunikációs csatornák és médiakapcsolatai révén.Rendezvényeire, illetve azokon városi, térségi rendezvényeken, melyeken a TCT részt vesz, PR akciókkal terjeszti a szervezetek által végzett munkát. Pályázattól remélünk olyan eszközöket, melyek a kistérségi programokat élvezetesebbé, információgazdagabbá varázsolhatja (laptop, projektor, vetítő vászon).Továbbra is ajánljuk www.tatatct.hu honlapunkon megjelenő információkat, az ingyenesen elérhető rendezvények sokaságát, ami a hátrányos helyzetűek számára is térítésmentes. A honlap fejlesztésére is kérünk segítséget.Célcsoport: A helyi és járási családok (lakosság) mind szélesebb köre, a civil szervezetek közösségei.A TCT a projekt megvalósításához tervezné a Munkaügyi Központ segítségével 1 főállású alkalmazott foglalkoztatását, a járulékok vagy a továbbfoglalkoztatás költségeit ezzel a pályázattal biztosítanánk. A felmerülő feladatokat a tagságot képező szervezetek szakmailag képzett önkéntesei segítik társadalmi munkában, de az egyes események szervezésébe külső szakembereket, előadókat (trénereket, életmód tanácsadókat, edzőket, család terapeutákat, pszichológusokat stb.) is bevonunk, ezek utazási költségeit, előadói tiszteletdíját szeretnénk megpályázni, hogy rendezvényeink továbbra is ingyenesek legyenek.Rendezvényeinken segítenek az Iskolai Közösségi Szolgálat diákjai is, számukra étkezést, utazási költséget szeretnénk megpályázni.Mérhető eredmények: A Civil Napok résztvevőinek száma, a rendezvényeken való megjelentek száma (fotók), honlap látogatottsága. Kérjük, adja meg az alábbi adatokat (monitoring indikátorokat) a támogatási időszakra vonatkozóan: Monitoring indikátorok tulajdonképpen mérőszámok, olyan adatok, amelyek a döntéshozatalt, vagy az ezzel összefüggő egyeztetéseket, tárgyalásokat segítik elő. Segítségükkel figyelemmel kísérjük a projekt működtetéséhez szükséges erőforrások tervezett ütemű

felhasználását; megmutatják, hogy a projekt megvalósításához tervezett tevékenységek hogyan valósultak meg, továbbá információt nyújtanak a közvetlen résztvevőket érintő változásokról, így mérhetővé válik, hogy a vizsgált projekt a kitűzött célokat mennyiben érte el

Nyomtatás

Domonkos Ágnes

Domonkos Ágnes

elnök

ttve@t-online.hu

+36 30 657 40 49

Terembérlés

Terembérlés 2.500 Ft/óra + Áfa

Tata, Fazekas u.4.

BorDóHáz

+36 20 927 01 34

Izing László

Izing László

alelnök

tatadat@t-online.hu

+36 20 944 72 61